Zadeva T-357/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. februarja 2016 – Experience Hendrix/UUNT – JH Licence (Jimi Hendrix)