Sprawa T-357/14: Postanowienie Sądu z dnia 3 lutego 2016 r. – Experience Hendrix/OHIM – JH Licence (Jimi Hendrix)