Υπόθεση T-357/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 — Experience Hendrix κατά ΓΕΕΑ — JH Licence (Jimi Hendrix)