Sag T-357/14: Rettens kendelse af 3. februar 2016 — Experience Hendrix mod KHIM — JH Licence (Jimi Hendrix)