Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2198 af 22. december 2020 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1628 om indførelse af efterfølgende EU-tilsyn af import af ethanol fra vedvarende energikilder til brændstof