Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale – Raportul Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor) prin care se propun modificări ale anexei II la concluziile Consiliului din 12 martie 20192019/C 416/04