ES saraksts ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas – Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) ziņojums, kurā ierosināti grozījumi Padomes 2019. gada 12. marta secinājumu II pielikumā2019/C 416/04