Mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašas. Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) ataskaita, kurioje siūlomi 2019 m. kovo 12 d. Tarybos išvadų II priedo pakeitimai2019/C 416/04