Verordening (EEG) nr. 1381/81 van de Commissie van 22 mei 1981 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan de particuliere opslag in de sector varkensvlees