Decyzja Rady (UE) 2017/932 z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique