Rozhodnutí Rady (EU) 2017/932 ze dne 23. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique