Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))