Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9841 – CDP Equity/Ansaldo Energia) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 196/04