Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9841 – CDP Equity/Ansaldo Energia) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 196/04