Lijst van havens in de EU-lidstaten waar vissersvaartuigen van derde landen activiteiten op het gebied van aanlanding of overlading van visserijproducten mogen verrichten en toegang tot havendiensten krijgen overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad