Popis luka u državama članicama u kojima se dopuštaju operacije iskrcaja ili prekrcaja proizvoda ribarstva i u kojima ribarska plovila trećih zemalja imaju pristup lučkim uslugama, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008