2018 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas vienas Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos narys