Berigtigelse til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 167/2015 af 11. juni 2015 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2016/2202] (EUT L 341 af 15.12.2016)