POROČILO o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) Odbor za industrijo, raziskave in energetiko Poročevalka: Rebecca Harms