Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2032 af 20. november 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 416/2007 om tekniske specifikationer for efterretninger for skippere