Sag C-133/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d'appel de Mons (Belgien) den 4. marts 2016 — Christian Ferenschild mod JPC Motor SA