Дело C-133/16: Преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons (Белгия), постъпило на 4 март 2016 г. — Christian Ferenschild/JPC Motor SA