SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 15/82 AF ISRAEL TIL UDENRIGSMINISTRENE FOR DET EUROPAEISKE FAELLESSKABS TI MEDLEMLANDE FORSAMLET MED HENBLIK PAA DET POLITISKE SAMARBEJDE: FAELLESSKABETS FAELLES HOLDNING PAA MADRIDKONFERENCEN