Sprawa T-150/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — ThyssenKrupp przeciwko Komisji