Lieta T-150/07: Prasība, kas celta 2007. gada 7. maijā — ThyssenKrupp /Komisija