Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/670 z dne 23. aprila 2021 o odobritvi dajanja na trg olja iz Schizochytrium sp. (WZU477) kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Besedilo velja za EGP)