Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/670 (2021. gada 23. aprīlis) par atļauju uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2283 pamata kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū Schizochytrium sp. (WZU477) eļļu un grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470 (Dokuments attiecas uz EEZ)