Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/670 ón gCoimisiún an 23 Aibreán 2021 lena n-údaraítear ola Schizochytrium sp. (WZU477) a chur ar an margadh mar bhia núíosach faoi Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)