Resolutie van het Europees Parlement van 24 november 2016 over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP))