Popravek Sklepa št. 1/2018 Skupnega odbora ECAA z dne 3. maja 2018 o sprejetju njegovega poslovnika 2019/1802 (Uradni list Evropske unije L 274 z dne 28. oktobra 2019)