Korigendum k rozhodnutiu č.1/2018 Spoločného Výboru ECAA z 3. mája 2018 o prijatí svojho rokovacieho poriadku 2019/1802 (Úradný vestník Európskej únie L 274 z 28. októbra 2019)