Rectificare la Decizia nr. 1/2018 a Comitetului mixt al SACE din 3 mai 2018 cu privire la adoptarea regulamentului său de procedură [2019/1802] (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 274 din 28 octombrie 2019)