Labojums ECAA Apvienotās komitejas Lēmumā Nr. 1/2018 (2018. gada 3. maijs) attiecībā uz sava reglamenta pieņemšanu 2019/1802 (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 274, 2019. gada 28. oktobris)