2018 m. gegužės 3 d. EBAE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 1/2018 dėl jo darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo 2019/1802 klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 274, 2019 m. spalio 28 d.)