Oikaisu ECAA-sekakomitean päätökseen n:o 1/2018, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, sekakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä 2019/1802 (Euroopan unionin virallinen lehti L 274, 28. lokakuuta 2019)