ECAA ühiskomitee 3. mai 2018. aasta otsuse nr 1/2018 (seoses töökorra vastuvõtmisega (2019/1802)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 274, 28. oktoober 2019)