Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019