Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019