Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko