Advies van de Europese Centrale Bank van 26 november 2015 inzake het depositogarantiestelsel (CON/2015/52)