Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1011 tas-17 ta' Lulju 2018 li jawtorizza estensjoni tal-użu tal-faqqiegħ ittrattat bir-raġġi UV bħala ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)