Kawża T-155/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Marzu 2020 – AP vs FEI (“Rikors għal annullament u għad-danni – Servizz pubbliku – Persunal tal-FEI – Preżentazzjoni mill-membru tal-persunal tar-riżenja tiegħu minħabba raġunijiet personali – Leave minħabba marda gravi li bdiet qabel id-data tat-tmiem tal-kuntratt ta’ xogħol magħżula mill-membru tal-persunal – Talba għall-irtirar tar-riżenja wara d-data tat-tmiem tal-kuntratt ta’ xogħol magħżula mill-membru tal-persunal – Rifjut tal-FEI li jaċċetta l-irtirar retroattiv tar-riżenja – Posponiment tad-data tat-tmiem tal-kuntratt ta’ xogħol minħabba l-leave tal-mard – Applikabbiltà tal-Artikolu 33 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-FEI – Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)