Kawża C-386/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal- 15 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour du travail de Bruxelles — il-Belġju) — Jhonny Briot vs Randstad Interim, Sodexho SA, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 2001/23/KE — Trasferiment ta’ impriżi — Salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien determinat ta’ impjegat temporanju)