OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) Rapporteur għal opinjoni: Edouard Martin