Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/439 tal-15 ta' Frar 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2070 fir-rigward ta' portafolli ta' parametri referenzjarji, mudelli ta' rappurtar u struzzjonijiet ta' rappurtar li għandhom jiġu applikati fl-Unjoni għar-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 78(2) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)