Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7824 – Vita Central Europe/Walmark) (Text s významem pro EHP)