Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/88 (2017. gada 17. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai