RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS), brug af fingeraftryk ved de ydre grænser og brug af biometri i visumansøgningsproceduren/REFIT-evaluering$