Kommissionens forordning (EØF) nr. 2438/82 af 8. september 1982 om ændring af mulighederne for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i Taiwan