Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2018/1014, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Itävallan tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä